+ Mọi chi tiết xin liên hệ:

  •  Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư Xây Dựng PHÚ KHANG GIA
  •  Liên hệ tư vấn                 Tel:         0984.40.00.08  
  •  Tham khảo công trình    ZALO:     0922.12.12.15
  • phukhanggia.tvxd@gmail.com
  • Website: www.thietkenhadaklak.com;   www.luyenthichungchixaydung.com

 

   Nhân lực:

   1. 1 Danh sách cá nhân chủ chốt:

STT

Họ và Tên

Vị trí/Chức danh

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trình độ chuyên môn

1

 Nguyễn Tăng Lượng
 Giám đốc
 DAL-00003067
 GS1-501-01392-A
 
Kỹ sư xây dựng

2

 Nguyễn An Lộc
 Phó giám đốc
 DAL-00003070
 Kiến trúc sư

3

 Nguyễn Thị Thu Bình
 Cán bộ kỹ thuật
 DAL-00003069
 Kiến trúc sư

4

 Nguyễn Đức An Vũ
 Cán bộ kỹ thuật
 KTS-027-01988
 Kiến trúc sư

5

 Nguyễn Bình Minh
 Cán bộ kỹ thuật
 KS-027-07851
 Kiến trúc sư

6

 Nguyễn Văn Thành
 Cán bộ kỹ thuật
 GS1-08-26453
 Kỹ sư xây dựng

   2.  Nhân viên kỹ thuật:

STT

Họ và Tên

Vị trí/Chức danh

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Trình độ chuyên môn

1

 Trần Đức Viện
 Cán bộ kỹ thuật
 DAL-00005172
 Kỹ sư điện

2

 Nguyễn Thị Thu Thùy
 Cán bộ kỹ thuật
 DAL-00004355
 Kỹ sư xây dựng

3

 Nguyễn Thị Thu Thùy
 Kế Toán Kế toán

4

 Hoàng Văn Hoành
 Cán bộ kỹ thuật
 DAL-00002060
 Kỹ sư xây dựng

5

 Đinh Văn Trung
 Cán bộ kỹ thuật
 KS-026-07652
 Kỹ sư xây dựng
      6 Nguyễn Trung Tiến Cán bộ kỹ thuật


 Kỹ sư CNTT